Dây đeo thẻ nhân viên, dây đeo thẻ cao cấp, dây đeo thẻ in nhiệt, dây đeo thẻ lụa,dây đeo thẻ sinh viên,dây đeo thẻ hội nghị, dây đeo thẻ đẳng cấp,bao đeo thẻ,bảng tên

bao deo the bao dung the nhan vien hoi nghi cac loai (4)

Bao đeo thẻ -bao dựng thẻ nhân viên ngang dọc ,1 mặt hay 2 mặt

Bao đeo thẻ -bao dựng thẻ nhân viên ngang dọc ,1 mặt hay 2 mặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dây đeo thẻ nhân viên, dây đeo thẻ cao cấp, dây đeo thẻ in nhiệt, dây đeo thẻ lụa,dây đeo thẻ sinh viên,dây đeo thẻ hội nghị, dây đeo thẻ đẳng cấp,bao đeo thẻ,bảng tên