Dây đeo thẻ nhân viên, dây đeo thẻ cao cấp, dây đeo thẻ in nhiệt, dây đeo thẻ lụa,dây đeo thẻ sinh viên,dây đeo thẻ hội nghị, dây đeo thẻ đẳng cấp,bao đeo thẻ,bảng tên

day-deo-the-dh-ton-duc-thang-1-copy

Dây đeo thẻ sinh viên  Tôn Đức thắng khoa môi trường  dây nylon 2cm x90  móc oval , in nhiệt chìm  2 mặt  -2 line.

Dây đeo thẻ sinh viên  Tôn Đức thắng khoa môi trường

 dây nylon 2cm x90  móc oval , in nhiệt chìm  2 mặt  -2 line.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dây đeo thẻ nhân viên, dây đeo thẻ cao cấp, dây đeo thẻ in nhiệt, dây đeo thẻ lụa,dây đeo thẻ sinh viên,dây đeo thẻ hội nghị, dây đeo thẻ đẳng cấp,bao đeo thẻ,bảng tên