Dây đeo thẻ nhân viên, dây đeo thẻ cao cấp, dây đeo thẻ in nhiệt, dây đeo thẻ lụa,dây đeo thẻ sinh viên,dây đeo thẻ hội nghị, dây đeo thẻ đẳng cấp,bao đeo thẻ,bảng tên

Sản xuất dây đeo thẻ nhanh gấp

Dây đeo thẻ nhân viên -sinh viên cá tính , cao cấp .
Thiết kế phù hợp với từng nhu cầu khác biệt.
Chất liệu : lụa , nylon , poly cao cấp.
Kiểu in : in nhiệt cao su nổi , in truyền nhiệt ( in chìm ).
Móc khóa : khóa an toàn , khóa tháo lắp , khóa kim loại màu…
Sản xuất theo đơn hàng tối thiểu 100 trở lên .
Ngoài các vấn đề về thuộc tính sản phẩm , chúng tôi còn tư vấn các sản phẩm phù hợp vào trường hợp sử dụng nào phổ biến hay thời gian sản xuất …

Liên hệ : zalo/viber : 0908336851 -0937165185

Dây đeo thẻ nhân viên -sinh viên cá tính , cao cấp . Thiết kế phù hợp với từng nhu cầu khác biệt. Chất liệu : lụa , nylon , poly cao cấp. Kiểu in : in nhiệt cao su nổi , in truyền nhiệt ( in chìm ). Móc khóa : khóa an toàn , khóa tháo lắp , khóa kim loại màu... Sản xuất theo đơn hàng tối thiểu 100 trở lên . Ngoài các vấn đề về thuộc tính sản phẩm , chúng tôi còn tư vấn các sản phẩm phù hợp vào trường hợp sử dụng nào phổ biến hay thời gian sản xuất ... Liên hệ : zalo/viber : 0908336851 -0937165185

Dây đeo thẻ nhân viên -sinh viên cá tính , cao cấp .
Thiết kế phù hợp với từng nhu cầu khác biệt.
Chất liệu : lụa , nylon , poly cao cấp.
Kiểu in : in nhiệt cao su nổi , in truyền nhiệt ( in chìm ).
Móc khóa : khóa an toàn , khóa tháo lắp , khóa kim loại màu…
Sản xuất theo đơn hàng tối thiểu 100 trở lên .
Ngoài các vấn đề về thuộc tính sản phẩm , chúng tôi còn tư vấn các sản phẩm phù hợp vào trường hợp sử dụng nào phổ biến hay thời gian sản xuất …
Liên hệ : zalo/viber : 0908336851 -0937165185

In dây đeo thẻ satanh, nhanh gấp ,trong 1-2 ngày làm việc

In dây đeo thẻ satanh, nhanh  gấp ,trong  1-2  ngày làm việc

In dây đeo thẻ satanh, nhanh gấp ,trong 1-2 ngày làm việc

 

In dây đeo thẻ satanh, nhanh gấp ,trong 1-2 ngày làm việc

In dây đeo thẻ satanh, nhanh  gấp ,trong  1-2  ngày làm việc

In dây đeo thẻ satanh, nhanh gấp ,trong 1-2 ngày làm việc

Dây đeo thẻ nhân viên -sinh viên cá tính , cao cấp

Dây đeo thẻ SATANH nhân viên -sinh viên cá tính , cao cấp .
Thiết kế phù hợp với từng nhu cầu khác biệt.
Chất liệu : lụa , nylon , poly cao cấp.
Kiểu in : in truyền nhiệt ( in chìm ).
Móc khóa : khóa an toàn , khóa tháo lắp , khóa kim loại màu…
Sản xuất theo đơn hàng tối thiểu 100 trở lên .
Ngoài các vấn đề về thuộc tính sản phẩm , chúng tôi còn tư vấn các sản phẩm phù hợp vào trường hợp sử dụng nào phổ biến hay thời gian sản xuất …
Liên hệ : zalo/viber : 0908336851 -0937165185

Dây đeo thẻ SATANH nhân viên -sinh viên cá tính , cao cấp . Thiết kế phù hợp với từng nhu cầu khác biệt. Chất liệu : lụa , nylon , poly cao cấp. Kiểu in : in truyền nhiệt ( in chìm ). Móc khóa : khóa an toàn , khóa tháo lắp , khóa kim loại màu... Sản xuất theo đơn hàng tối thiểu 100 trở lên . Ngoài các vấn đề về thuộc tính sản phẩm , chúng tôi còn tư vấn các sản phẩm phù hợp vào trường hợp sử dụng nào phổ biến hay thời gian sản xuất ... Liên hệ : zalo/viber : 0908336851 -0937165185

Dây đeo thẻ SATANH nhân viên -sinh viên cá tính , cao cấp .
Thiết kế phù hợp với từng nhu cầu khác biệt.
Chất liệu : lụa , nylon , poly cao cấp.
Kiểu in : in truyền nhiệt ( in chìm ).
Móc khóa : khóa an toàn , khóa tháo lắp , khóa kim loại màu…
Sản xuất theo đơn hàng tối thiểu 100 trở lên .
Ngoài các vấn đề về thuộc tính sản phẩm , chúng tôi còn tư vấn các sản phẩm phù hợp vào trường hợp sử dụng nào phổ biến hay thời gian sản xuất …
Liên hệ : zalo/viber : 0908336851 -0937165185

 thẻ

Dây đeo thẻ SATANH nhân viên -sinh viên cá tính , cao cấp .
Thiết kế phù hợp với từng nhu cầu khác biệt.
Chất liệu : lụa , nylon , poly cao cấp.
Kiểu in : in truyền nhiệt ( in chìm ).
Móc khóa : khóa an toàn , khóa tháo lắp , khóa kim loại màu…
Sản xuất theo đơn hàng tối thiểu 100 trở lên .
Ngoài các vấn đề về thuộc tính sản phẩm , chúng tôi còn tư vấn các sản phẩm phù hợp vào trường hợp sử dụng nào phổ biến hay thời gian sản xuất …
Liên hệ : zalo/viber : 0908336851 -0937165185

Dây đeo thẻ SATANH nhân viên -sinh viên cá tính , cao cấp . Thiết kế phù hợp với từng nhu cầu khác biệt. Chất liệu : lụa , nylon , poly cao cấp. Kiểu in : in truyền nhiệt ( in chìm ). Móc khóa : khóa an toàn , khóa tháo lắp , khóa kim loại màu... Sản xuất theo đơn hàng tối thiểu 100 trở lên . Ngoài các vấn đề về thuộc tính sản phẩm , chúng tôi còn tư vấn các sản phẩm phù hợp vào trường hợp sử dụng nào phổ biến hay thời gian sản xuất ... Liên hệ : zalo/viber : 0908336851 -0937165185

Dây đeo thẻ SATANH nhân viên -sinh viên cá tính , cao cấp .
Thiết kế phù hợp với từng nhu cầu khác biệt.
Chất liệu : lụa , nylon , poly cao cấp.
Kiểu in : in truyền nhiệt ( in chìm ).
Móc khóa : khóa an toàn , khóa tháo lắp , khóa kim loại màu…
Sản xuất theo đơn hàng tối thiểu 100 trở lên .
Ngoài các vấn đề về thuộc tính sản phẩm , chúng tôi còn tư vấn các sản phẩm phù hợp vào trường hợp sử dụng nào phổ biến hay thời gian sản xuất …
Liên hệ : zalo/viber : 0908336851 -0937165185

Hướng dẫn mua hàng :

VUI LÒNG LIÊN HỆ  SỐ  PHONE  (ZALO) /VIBER :

 0908336851 -0937165185

(bấm vào link trên để nhờ  google  map chỉ  dường)

ZALO/VIBER : 0908 336851 – 0937165185

Email : daydeothe1@gmail.com  – daydeothe2@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dây đeo thẻ nhân viên, dây đeo thẻ cao cấp, dây đeo thẻ in nhiệt, dây đeo thẻ lụa,dây đeo thẻ sinh viên,dây đeo thẻ hội nghị, dây đeo thẻ đẳng cấp,bao đeo thẻ,bảng tên