Bao đeo thẻ-bao đựng thẻ 2 mặt  thẻ nhân viên Bao đeo thẻ-bao đựng thẻ 2 mặt  thẻ nhân viên :1 bên thẻ nhân viên ,1 bên chứa thẻ cảm ứng , thẻ từ thẻ xe , thẻ toà nhà… 1 bên thẻ nhân viên ,1 bên chứa thẻ cảm ứng , thẻ từ thẻ